งาประเพณีรดนํ้าดําหัวประจำปี 2557

 

ทำบุญ,สะเดาะเคราะห์,สืบชะตา 2557

 

จัดสัมมนาพร้อมทําบุญ 9 วัด

 

 

จัดสัมมนาพร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2556

 

งาประเพณีรดนํ้าดําหัวประจำปี 2556