• มุ้งลวดทุกแบบ
  1. มุ้งลวดมีทั้งแบบบานเปิด ที่มีบานพับซึ่งประหยัดและทนทานที่สุด
  2. มุ้งลวดม้วนเก็บ ซึ่งม้วนเก็บได้ใช้สะดวกแต่ราคาก็สูงใช้ได้และควรเลือกที่ทน
    ทานหน่อยเพราะมีกลไกซับซ้อน  แต่ก็ใช่งานได้คุ้มค่ามาก
  3. มุ้งลวดอ่อนแบบขอบแม่เหล็กอ่อนลอกออกปะติดได้เหมือนผ้าใบ  ราคาสูงอยู่มาก
  • เหล็กดัด

ลายเหล็กดัด สามารถใช้ได้กับหน้าต่าง ประตู กันกระจก รั้ว คลิกชม