วิสัยทัศน์ การทำงานของเรา
เราจะก้าวไปสู่ โรงงานที่ได้มาตรฐานสากล
ทุกคนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง
สร้างความพึ่งพอใจ ให้กับลูกค้า

 

ลูกค้าคือบุคลสำคัญที่สุด
ที่มาเยือนเราในสถานที่นี้
เขามิได้มาพึ่งเรา
เราต่างหากที่จำต้องพึ่งเขา
เขาไม่ได้มาขัดจังหวะการทำงานของเรา
หากแต่การรับใช้เขา
คือวัตถุประสงค์ ของงานเรา
เขามิใช่บุคคล ภายนอก
เขาเป็นส่วนหนึ่ง ของธุรกิจนี้ทีเดียว
ในการรับใช้เขา
เรามิได้ช่วยเหลือเขาเลย
โดยให้โอกาสแก่เราที่จะรับใช้เขา (มหาตมะ คานธี)